VihreätHelsingin Vihreät

Hei, olen Helena Hietanen, Helsingin Vihreiden sitoutumaton kunnallisvaaliehdokas.

Lämmin kiitos teille taidemyönteiset äänestäjäni!. Sain 494 ääntä ja varavaltuutetun paikan. Pyrin vaikuttamaan taiteen ja taiteilijoiden näkökulman esille tuomiseksi lautakuntapaikalta.

Etenkin julkisen taiteen mahdollisuudet kaavoituksen osana ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden sisätilojen suojelun näkökulmat ovat minulle tärkeitä aiheita, joita yritän edistää.

Kiinnostuksen kohteitani ovat erityisesti
kulttuuripolitiikka, kaavoitus ja terveydenhuollossa potilaiden henkinen tuki ja kuntoutus- taiteen keinoin taiteilijan näkökulmasta.

Pyrin kaupunginvaltuustoon edistääkseni julkisen taiteen asemaa kaupunkisuunnittelussa ja kaupunkiympäristön osana. Taide on mielestäni asuinalueiden viihtyisyyttä ja asukkaiden henkistä hyvinvointia monin tavoin lisäävä voimavara. Taide tekee hyvää meille kaikille!

Kuvanveistäjänä ja julkisen taiteen ammattilaisena minulla on käytännön kokemusta siitä, miten kuvataidetta voidaan hyödyntää monipuolisesti kaupunkisuunnittelussa. Julkinen taide laajasti käsitettynä voi olla monumenttien lisäksi rikastuttava osa kaupunkikulttuuria, jos taiteilijat otetaan varhaisessa vaiheessa mukaan suunnitteluun yhdessä asukkaiden kanssa.

Haluan vaikuttaa elinympäristööni konkreettisesti ja ruohonjuuritasolta lähtien. Haluan myös edistää kuuntelevaa suhtautumista kaupunkilaisten esille nostamiin näkökulmiin, osallistuvaa ja avointa keskustelua. Yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat minulle tärkeitä kaiken toimintani lähtökohtia.

Lyhyesti vaaliteemoistani

Haluan kampanjassani nostaa esille:

Helena Hietanen

Helena Hietanen